Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem
Webbaserat affärssystem - Är det rätt val för oss?

Webbaserat affärssystem

Webbaserade affärssystem har funnits ganska lång tid. De första webbaserade affärssystemen var ganska enkla affärssystem i syfte att undanröja administrationen för mindre företag. Dessa företag arbetade med affärssystemet via en webbapplikation och normalt sätt från sitt kontor. Dessa webbbaserade affärssystem fyllde sin roll men ofta fick verksamheten anpassas till vad systemen kunde och inte tvärt om.

På senare tid har många leverantörer av affärssystemen insett att de måste utveckla enbart webbbasserade affärssystem eller kombinerade affärssystem som användera på resa kan accessas från webbrowsers. Under 2011 kom även jätten SAP igång med sin variant på webbaserat affärssystem


De affärssystem som är webbaserade eller har access via webben är:

  • Info Struct - Hybron Tid
  • Oracle - JDE Enterpriseone
  • Oracle - Peoplesoft Enterprise
  • Questback- Questback & Easyresearch
  • Fortnox
  • Backbone - CRM | Professional

Eftersom utvecklingen mot webbaserade affärssystem går mycket snabbt så är det bäst att hitta den senaste information på leveranförernas hemsidor.