Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem


Affärssystem - Är det något för oss eller varför ska vi ha det?

Varför ska vi ha ett Affärssystem

Större koncerner eller företag har ett absolut behov av ett affärssystem som då kan kombinera funktioner för ekonomi som t.ex. inköpsorder, kundorder, fakturering och bokföring tillsammans med funktioner för logistik som t.ex. logistik, produktions- och projekthantering. Detta för att administrationen av verksamheten blir alltför tungrodd utan effektiva stödsystem vilket att väl fungerande affärssystem kan vara.

Medelstora företag utvecklar ibland själv egna affärssystem som är skräddarsydda till den egna verksamheten. Detta kan vara ett minst lika effektivt system och ekonomiskt riktigt som att köpa in ett affärssystem. Fördelen med att utveckla ett eget affärssystem är att kontrollen över affärssystemet bibehålls och att det lätt kan anpassas om den egna verksamheten förändras.

För de minsta företagen är det sällan ekonomiskt lönsamt att kombinera samtliga funktioner i företaget i ett affärssystem. Orsaken är att det är ganska enkelt att administrera ett separat tidrapporteringssystem och löneutbetalningssystem om man jämför med att implementera ett nytt affärssystem. Dock kan det vara förnuftigt att man köper moduler som kan kombineras till ett affärssystem när man startar företaget eller behöver investera i någon ny programvara.