Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem
Utbildning i affärssystem

Utbildning i Affärssystem

Eftersom det är mycket komplext och svårt att implementera affärssystem i en stor befintlig verksamhet har det uppkommit en uppsjö med utbildningar inom affärssystem. De generella utbildningarna inom affärssystem har till syfte att öka förståelsen att ta ett helhetsperspektiv på verksamheten vid införande av affärssystemen.Utbildningar i Sverige inom affärssystem:

  • KTH - Kandidatutbildning Affärssystem 180 hp - www.kth.se/utbildning/program/kandidatutbildning/2.549
  • Affärssystem utbildning - Malmö TEL Mah : 120 hp eller 180 hp - www.mah.se/affarssystem
  • Info om utbildning - VäljIT - www.valjit.se/website1/1.0.1.0/135/1/?item=cms_1-s1/28&group=cms_1_grp-s1/1
  • Listan på utbildningar inom affärsutveckling är under uppbyggnad