Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem
Tabell över alla affärssystem på den svenska marknaden

Affärssystem: 24Sevenoffice - 24 Seven Office

 • Moduler: Ekonomi, fakturering, skanning, bank via BGC, crm, projekt, logistik, tidrapport, e-post, gruppkalender, filområde, webbshop
 • System: Windows, Internet Explorer
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: Uppstart på timmar eller några dagar
 • Prisindikation: 100–500 kr/användare och månad. Skanning och support 500 kr/månad var
Affärssystem

Affärssystem: Aditro - Affärslösningar för offentlig sektor

 • Moduler: Redovisning, kund/leverantörsreskontra, e-faktura, inköp, workflow, budget & prognos, fakturering, tid-& projektredovisning, rapporter, bi
 • System: -
 • Målgrupp: Kommuner, landsting
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Aditro - HRM Suite

 • Moduler: Hr, lön, rekrytering, tid & bemanning, talent mgmt, resehantering. lönerevision, arbetsmiljö, beslutsstöd, rapportverktyg
 • System: -
 • Målgrupp: Stora och medelstora företag, offentlig sektor
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Agresso - Agresso Business World

 • Moduler: Ekonomi, projekt, logistik, serviceorder, lön/pa, hrm/kompetens, fastighet
 • System: Windows 2000 eller nyare på kli­enten, Server 2000/2003 på Intel
 • Målgrupp: Myndigheter, SCA, Trygg Hansa, HSB
 • Max antal användare: 15 000 (Försäkringskassan)
 • Impelentationstid: 2–6 månader
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Akribi - Fenix

 • Moduler: Fakturering, kund/leverantörsreskontra, redovisning, anläggningsredovisning, multiföretag, e-faktura, fakturatolkning, Excelrapport, fastighetsmoms, webbgränssnitt, Excelrapport via webb
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008. SQL Server 2005/2008
 • Målgrupp: Fastighetsbolag, förvaltare, redovisningsbyråer, koncerner
 • Max antal användare: Största kunderna har 120 samtidiga användare
 • Impelentationstid: 2 dagar och uppåt
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Akribi - Orion IV

 • Moduler: Order, lager, fakturering, inköp, kund/leverantörsreskontra, redovisning, anläggningsredovisning, cen­trallager, e-faktura, fakturatolkning, rapporter i Excel
 • System: Klient: XP eller senare. Server: Windows 2003. SQL Server 2005/2008
 • Målgrupp: Order, centrallager
 • Max antal användare: Största kunderna har 120 samtidiga användare
 • Impelentationstid: 2 dagar och uppåt
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Backbone CRM | Enterprise

 • Moduler: Affärer, Aktiviteter, Dokument, Exchange, Connector, Fakturor, Kalender, Kunder, Layout, Manager, Medarbetare, Offerter, Order, Outlook, Connector, Rapportgenerator, Relationer, Resurser, Segmentering, Single-Sign-On Statistik, Telefonboken
 • System: Kan vara webbaserat externt eller internt
 • Målgrupp: Flertalet
 • Max antal användare: Största kunderna har 120 samtidiga användare
 • Impelentationstid: 2 dagar och uppåt
 • Prisindikation: 149kr/mån till 649 kr/månad per användare

Affärssystem: Epicor - Epicor 9

 • Moduler: Finans, logistik, lagerstyrning, produktion, projekt, service, lön, hr, crm, försäljning, planering & schema, produktdata, internationell compliance, bi
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 3000
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Epicor - Epicor SRM

 • Moduler: Procurement och sourcing
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 3000
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Epicor - iScala

 • Moduler: Finans, logistik, produktion, projekt, service, lön, crm, rekvisitionshantering
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 200
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Exicom - Copernicus Pro

 • Moduler: Projektplanering, resursplanering, modell-& proces­stöd, dokumenthantering, portföljhantering, tidrapport, reseräkning, fakturering, projektredovisning, bi
 • System: Klient: Internet Explorer / Firefox. Server: från liten Windowsserver till stor Unix/Linux
 • Målgrupp: Länsförsäkringar, Öhrlings PWC, SL
 • Max antal användare: 3 600 resurser
 • Impelentationstid: 6–10 veckor
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Fortnox - Fortnox Affärssystem

 • Moduler: Bokföring, Fakturering, Order, Anläggningsregister, Tidredovisning, Lön, Arkivplats, CRM Säljstöd, Synk, Webbshop
 • System: Internet Explorer eller Firefox
 • Målgrupp:
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: Ingen installation, bara att logga in som på en internetbank
 • Prisindikation: Samma som ovan per modul, förutom Order (49/29 kr)
Affärssystem

Affärssystem: Fortnox - Fortnox Bokföring

 • Moduler: Bokföring, leverantörsreskontra
 • System: Internet Explorer eller Firefox
 • Målgrupp: Små och medelstora företag, föreningar, redovisnings-och revisionsbyråer
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: Ingen installation, bara att logga in som på en internetbank
 • Prisindikation: 89 kr/månad för första användaren, 49 kr per följande

Affärssystem: Hogia business software - Hogia Ekonomi

 • Moduler: Kvalitetssäkrad redovisning, kundreskontra, leverantörsreskontra, fakturering inkl e-faktura, avtalsfakturering, tid-& projektredovisning, rapportcentral, valuta, anläggningsredovisning
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008. SQL Server 2005/2008
 • Målgrupp: 10-49 anställda. Anamar Medical, Finninge HT, Mediaplanet
 • Max antal användare: 5 användare (10 på Tid och Anläggning)
 • Impelentationstid: 2 timmar
 • Prisindikation: 19 000-50 000 kr initialt + 11 000 kr/år

Affärssystem: Hogia business systems - Hogia Affärssystem

 • Moduler: Kvalitetssäkrad redovisning, kund/leverantörsreskontra, fakturering inkl e-faktura, avtalsfakturering, tid-& projektredovisning, rapportcentral, anläggning, bi, bokslut, skatt, hr. Fler som tillval
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008. SQL Server 2005/2008
 • Målgrupp: Över 50 anställda. Swedbank Fast­ighetsbyrå, Länsförsäkringar Skåne, Trelleborgs Hamn
 • Max antal användare: 70 användare
 • Impelentationstid: 2–8 timmar
 • Prisindikation: 100 000–200 000 kr initialt plus 30 000 kr/år

Affärssystem: IBS - IBS Enterprise

 • Moduler: Demand mgmt, huvudplanering, distribution, produktion med pull, inköp, lagerstyrning/hantering, leveransplan, ekonomi, bi, projekt, e-handel, vendor-managed inventory, service
 • System: IBM Power i, Windows Server
 • Målgrupp: Företag som hanterar ett varuflöde. Cramo, Doggy, Enersys, Meca, Plannja, Servera
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: 4–9 månader
 • Prisindikation: -

Affärssystem: IBS - IBS Fastrax

 • Moduler: Distribution, produktion, inköp, lagerhantering, leveransplanering, ekonomi
 • System: IBM Power i, Windows Server
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: Max 3 månader
 • Prisindikation: -

Affärssystem: IFS - IFS Applications

 • Moduler: Finans, hr, sales & service, engineering, manufacturing, distribution, maintenance, eco-footprint, plm, project-based solutions, eam, document mgmt, mro, cpm, business enablers & general components
 • System: Windows Server 2003 (64-bit), Red Hat Advanced/Enterprise, IBM pSeries AIX, HP-UX (HP-9000), Solaris (Sparc)
 • Målgrupp: Flyg/försvar, energi/telekom, tillverk­ning, process, fordon, handel/logis­tik, entreprenad, service. Saab, Systemet, Niscayah, Byggmax
 • Max antal användare: 7 500 (Saab), 13 000 (Lockheed Martin)
 • Impelentationstid: 3–9 månader
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Info Struct - Hybron Nova

 • Moduler: Försäljning, inköp, beredning, projektledning, produktionsplanering, controller, ekonomi, lager, edi, kvalitet
 • System: Internet Explorer/SQL
 • Målgrupp: Börsnoterade företag
 • Max antal användare: 2 000 registrerade
 • Impelentationstid: 2 dagar för installa­tion, 3–6 månader för implementation
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Info Struct - Hybron Tid

 • Moduler: Närvaro/projekt/arbetsrapportering, kvalitet
 • System: Webb / Windows / Apple
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 32 000 samtidiga
 • Impelentationstid: 4 timmar för installa­tion, 1 månad för implementation
 • Prisindikation: 500 kr/person


Affärssystem: Jeeves - Garp

 • Moduler: Komplett affärssystem
 • System: Windows, Linux, Unix
 • Målgrupp: Små och medelstora företag inom tillverkning och handel. Bolon, Bor­åstapeter, Didriksons, Eton
 • Max antal användare: Optimerat upp till 30 samtidiga användare, men har kunder med 100
 • Impelentationstid: 1–3 månader från beslut till full användning
 • Prisindikation: Från 5 500 kr/användare

Affärssystem: Jeeves - Jeeves Selected

 • Moduler: Komplett affärssystem
 • System: Windows
 • Målgrupp: Små företag inom handel, distribu­tion och tillverkning. Frank Dandy, Djurås Verkstad, Decor Masion
 • Max antal användare: Optimerat upp till 25 användare, men passar upp till 40
 • Impelentationstid: 1–3 månader från beslut till full användning
 • Prisindikation: 5 000–16 000 kr per rollanvändare

Affärssystem: Jeeves - Jeeves Unviersal

 • Moduler: Komplett affärssystem
 • System: Windows
 • Målgrupp: Medelstora företag inom handel, distribution och tillverkning samt tjänsteintensiva. Alfa Laval, Kappahl, IVT, Ricoh, Tylö
 • Max antal användare: Normalt för 25–500 användare, men har kunder med 1 000
 • Impelentationstid: 3–9 månader
 • Prisindikation: 15 000–25 000 kr

Affärssystem: KSPartner - Swelog

 • Moduler: Mps, försäljning, inköp, crm, tidsredovisning, verkstadsrapportering, ekonomi, avvikelsehantering, prognos, reklamation, projektberedning (fmae), 8D, artikelkonfigurator
 • System: SQL Server
 • Målgrupp: Tillverkande industri
 • Max antal användare: 100 användare
 • Impelentationstid: 1 dag för installation, 2–6 månader för implementation
 • Prisindikation: 10 000 kr per användare + mer för tilläggsmoduler

Affärssystem: Lawson - Lawson M3 - Troligen uppköpta av Infor

 • Moduler: Bpm, crm, eam, enterprise financial mgmt, epm, equipment service mgmt & rental, manufacturing operations, plm, services mgmt, scm, system foundation, user experience
 • System: Klient: Windows 2000/XPServer: Windows 2000, IBM iSeries
 • Målgrupp: Tillverkande och distribuerande företag. Autoliv, Toyota Materials, Mio, Sandvik, Spendrups
 • Max antal användare: 2 000–3 000 användare (Alfa Laval, Autoliv, Cummins, LKAB)
 • Impelentationstid: 3–12 månader
 • Prisindikation: Prissätts per modul och användare

Affärssystem: Maconomy - Maconomy

 • Moduler: Redovisning med kund/leverantörsreskontra, budget, multicompany, multicurrency, anläggningsregister, tid-& projektredovisning, order-lager-fakturering-inköp, crm, hr, resursplanering, avtals-/abonnemangs­fakturering, e-faktura, arbetsorder, Analytix (bi)
 • System: Windows, Unix, Linux. Oracle el­ler SQL Server
 • Målgrupp: Projektorienterade kunskapsorganisationer. Connecta, Deloitte, LRF Konsult, Semcon
 • Max antal användare: Cirka 9 000 användare
 • Impelentationstid: 3–6 månader
 • Prisindikation: Prissätts efter omfattning och användare

Affärssystem: Magenta Data - Leverantörs-reskontra

 • Moduler: Leverantörsreskontra med stöd för Plusgirots Girolink och Bankgirots LB
 • System: Windows 2000 SP3 eller senare
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 1 per klient
 • Impelentationstid: 2 timmar
 • Prisindikation: Från 5 400 kr

Affärssystem: Magenta Data - Magenta Bokföring

 • Moduler: Bokföring enligt BAS-kontoplanen
 • System: Windows 2000 SP3 eller senare
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 1 per klient
 • Impelentationstid: 2 timmar
 • Prisindikation: Från 5 400 kr

Affärssystem: Magenta Data - Magenta Fakturering

 • Moduler: Fakturering, kundreskontra, lager. Certifierad kassa och webborderkoppling som tillägg
 • System: Windows 2000 SP3 eller senare
 • Målgrupp: Små och medelstora företag
 • Max antal användare: 30 användare
 • Impelentationstid: 2 timmar
 • Prisindikation: Från 5 400 kr

Affärssystem: mamut - Mamut Enterprise

 • Moduler: Säljstöd (crm), offert/order/faktura, redovisning, logistik, inköp, lön, e-handel, tidrapport
 • System: -
 • Målgrupp: Upp till 50 anställda
 • Max antal användare: 50 samtidiga användare
 • Impelentationstid: Cirka 3 dagar
 • Prisindikation: Från 5 900 kr/licens + 299 kr/månad för serviceavtal

Affärssystem: mamut - Mamut One

 • Moduler: Mamut Enterprise + molntjänsten Mamut Online Desktop med mejl, tidrapport, Sharepoint och Live Meeting, bokföringskontroll, cms, kpi-rapporter, crm-info, enkätverktyg, backup m m
 • System: -
 • Målgrupp: Upp till 50 anställda
 • Max antal användare: 50 samtidiga användare
 • Impelentationstid: Cirka 3 dagar
 • Prisindikation: Från 6 900 kr/licens + 499 kr/månad för serviceavtal

Affärssystem: Microsoft - Dynamics AX

 • Moduler: Finans, handel, logistik, produktion, service, projekt, crm, personal
 • System: Microsoft
 • Målgrupp: -
 • Max antal användare: 6 500 användare
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: Prissätts per namngiven användare
Affärssystem

Affärssystem: Microsoft - Dynamics NAV

 • Moduler: Finans, handel, logistik, lager, produktion, service, projekt, crm, personal
 • System: Microsoft
 • Målgrupp: -
 • Max antal användare: 1 700 användare
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: Prissäts per namngiven användare

Affärssystem: Monitor - Monitor

 • Moduler: Försäljning, tillverkning, inköp, lager, redovisning, verkstadsinfo
 • System: Windows
 • Målgrupp: Små och medelstora tillverkande företag. Arkivator, DeLaval, Koenigsegg, Sandvik, Weland
 • Max antal användare: Cirka 300 användare
 • Impelentationstid: 2–4 månader
 • Prisindikation: 8-20 000 kr

Affärssystem: Oracle - E-Business Suite

 • Moduler: För de flesta affärsprocesser
 • System: Unix / Linux / Windows. Oracledatabas
 • Målgrupp: Attends Healthcare, Bonnier, Indiska
 • Max antal användare: Över 100 000 användare
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Oracle - JDE Enterpriseone

 • Moduler: För de flesta affärsprocesser
 • System: Webbklient. Server: Windows, iSeries, Unix eller Linux. Databas: Oracle, SQL Server, DB2 UDB
 • Målgrupp: De flesta brancher. Referenskund: Inpac A/S
 • Max antal användare: Över 50 000
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Oracle - Peoplesoft Enterprise

 • Moduler: För de flesta affärsprocesser. I Sverige finns ett fokus på HCM
 • System: Webbklient. Server: Windows, iSeries, Unix eller Linux. Databas: Oracle, SQL Server, DB2 UDB
 • Målgrupp: De flesta branscher
 • Max antal användare: Över 100 000 användare
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: PP7 - PP7 Classic

 • Moduler: CRM, offert, projektredovisning, arbetsorder, upp­drag, projektplan, resursplan, inköpsplan, dokument­system, anläggning, tolkning med attest (workflow), kund-lev-redovisning, ärendehantering
 • System: SQL och Windows från 2003
 • Målgrupp: Bygg, service, installation, enstyckstillverkning och konsulter
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: 2 dagar
 • Prisindikation: -

Affärssystem: PP7 - PP7 for Dynamics NAV

 • Moduler: Offert, projektredovisning, uppdrag, arbetsorder, projektplan, resursplan, inköpsplan, tolkning med attest (workflow), kund-lev-redovisning, dokumentsystem, ärendehantering
 • System: SQL och Windows från 2003
 • Målgrupp:
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: PP7 - PP7 Start

 • Moduler: Projektredovisning, arbetsorder-uppdrag, tolkning med attest, kund-lev-redovisning
 • System: Windows från 2003
 • Målgrupp:
 • Max antal användare: 5 användare
 • Impelentationstid: En halvdag
 • Prisindikation: 7 900 kr per namngiven användare

Affärssystem: Questback - Questback & Easyresearch

 • Moduler: -
 • System: Webbaserat
 • Målgrupp: Alla
 • Max antal användare: Obegränsat
 • Impelentationstid: Webbaserat, ingen in­stallation
 • Prisindikation: Från 48 000 kr

Affärssystem: Qwert - System Q

 • Moduler: Bokföring, lön, projektredovisning, crm, kundorder, lager, inköp, hyresfakturering, kund/leverantörsreskontra, webbshopp
 • System: Klient: Windows, Mac, Linux. Server: Windows, Linux
 • Målgrupp: Upp till 200 anställda
 • Max antal användare: 500 användare
 • Impelentationstid: 20 timmar
 • Prisindikation: 7 500 kr/användare + Linuxserver för 30 000–50 000 kr

Affärssystem: QWERT - System Q - Webb

 • Moduler: Lager, Inköp, Försäljning, Kassaregister, Webshop, Uthyrning, CRM/Säljstöd, Fakturering, Levreskontra, Löner, Ekonomi, Elektronisk handel, Projekt
 • System: Windows, Mac och Linux allt med Javastöd
 • Målgrupp: -
 • Max antal användare: Upp till 500 användare
 • Impelentationstid: 24 timmer
 • Prisindikation: 149 - 499 kr/månad och användare. Upp till 50 kkr för installation
Affärssystem

Affärssystem: SAP - Business by Design

 • Moduler: Ekonomi, analys, marknadsföring, försäljning, service, logistik, tillverkning, inköp, personal, projekt
 • System: (SaaS-tjänst)
 • Målgrupp: 100–500 användare
 • Max antal användare: I första hand upp till 500 användare
 • Impelentationstid: 1–2 månader
 • Prisindikation: Fast månadsavgift per användare

Affärssystem: SAP - Business Objects

 • Moduler: Bi, governance risk & compliance, epm, information mgmt
 • System: Windows, Unix, Linux
 • Målgrupp: Alla
 • Max antal användare: Upp till 10 000-tals samtidiga användare
 • Impelentationstid: 1–12 månader
 • Prisindikation: Prissätts efter omfatt­ning och användare

Affärssystem: SAP - Business Suite, All In One

 • Moduler: Sälj, service, marknadsföring, logistik, ekonomi, personal, projekt, produktutveckling, underhåll, produktion, inköp, kvalitet, transport
 • System: Windows, Unix, Linux, OS/400, z/OS
 • Målgrupp: Alla
 • Max antal användare: Upp till 10 000-tals samtidiga användare
 • Impelentationstid: 2–18 månader
 • Prisindikation: Prissätts efter omfattning och användare

Affärssystem: Softone - Softone Affärssystem

 • Moduler: Redovisning, leverantörsreskontra, e-faktura, logistik, butik/kassa, tid & projekt, sälj-och kontaktstöds, lön
 • System: SQL Server
 • Målgrupp: Redovisning, entreprenad, handel, konsulter, organisationer
 • Max antal användare: 100 användare
 • Impelentationstid: 1–5 dagar
 • Prisindikation: 20 000–150 000 kr

Affärssystem: Softone - Softone XE

 • Moduler: Redovisning, kundreskontra, fakturering, avtalsfakturering, leverantörsreskontra, order/offert, tid och projekt
 • System: Webbaserat
 • Målgrupp: Redovisning, entreprenad, fastighet, detaljhandel, organisationer
 • Max antal användare: 10 användare
 • Impelentationstid: ½–2 dagar
 • Prisindikation: 8 000–50 000 kr

Affärssystem: Unikum - Pyramid Business Studio/Express

 • Moduler: Över 60 moduler för handel, tillverkande företag, entreprenadföretag, butiker, tjänsteföretag
 • System: Windows
 • Målgrupp: 10–100 anställda
 • Max antal användare: -
 • Impelentationstid: -
 • Prisindikation: -

Affärssystem: Visma Spcs - Administration 500

 • Moduler: Bokföring, avstämning, fakturering, kund/leverantörs­reskontra, in-och utbetalningar, kontaktregister, kreditupplysning, statistik, språk-och valutahantering, Infoline
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008
 • Målgrupp: Upp till 20 anställda
 • Max antal användare: Cirka 20 användare
 • Impelentationstid: Mindre än en minut
 • Prisindikation: 3990 kr.

Affärssystem: XLEDGER - XLEDGER.NET

 • Moduler: Koncernredovisning, Kund- och leverantörreskontra, Scanning / OCR-tolkning, Bankintegration, Projektredovisning, Resursplanering, Tidrapport, reseräkning och utlägg, Fakturering av projekt, säljorder och abonnemang, Elektroniskt dokumentarkiv, Elektroniskt arbetsflöde / Elektronisk attest, Flexibla fråge- och rapportverktyg, CRM, Lön, Anläggningsredovisning,
 • System: Klient: Webbaserat - Saas. Server: Windows 2003/2008
 • Målgrupp: Konsultföretag, Entreprenadföretag, IT & Telecom, Ekonomi och Redovisning, Forskning och utveckling, Föreningar, Försäkringar, Service
 • Max antal användare: Upp till 600
 • Impelentationstid: ?
 • Prisindikation: - kr.

Affärssystem: Visma Spcs - Administration 2000

 • Moduler: Administration 500 + offert, order, lager, avtalsfakturering, samlingsfakturering, inköp, projektredovisning
 • System: Klient: Windows XP/Vista/7. Server: Windows 2003/2008
 • Målgrupp: Upp till 20 anställda.
 • Max antal användare: Cirka 20 användare
 • Impelentationstid: Mindre än en minut
 • Prisindikation: Grundpris: 10900 kr. Med 1 års serviceavtal: 15155 kr. Serviceavtal följande år: 4255 kr