Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem
Lista på alla bra affärssystem på den svenska marknaden.

Lista på alla Affärssystem

Ifall du känner till fler bra affärssystem eller vill komplettera med uppgifter är du välkommen att kontakta oss så lägger vi in dem.

 • 24SevenOffice passas mindre och medelstora företag. Affärssystemet har moduler för t.ex. CRM, fakturering, bokföring, e-post dokumenthantering samt projektstyrning.
 • Agresso affärssystem är ett stort system komplext system som Riksrevisionsverket upphandlade i början av 1990-talet. Agresso används idag av de flesta svenska myndigheterna.
 • Bison är ett affärssystem med fokus på medlestora företag som arbetar med postorderhantering.
 • Briljant Ekonomisystem är ett av de vanligaste affärssystemen för redovisningsbyråer.
 • CSB-System affärssystem har moduler för bland annat produktionsstyrning, produktionsplanering samt redovisning. Detta affärssystem riktar sig främst mot främst livsmedelsindustir, kemisk industri samt läkemedels- och kosmetikindustrin
 • Hogia har utvecklat branschspecifika programvaror gällande ekonomi inom områden som revisionsbyråer, fastighetsbolag, byggföretag och kollektivtrafik. Hogias affärssystem passar små och medelstora företag.
 • Epicor tillhandahåller affärssystem inriktat mot tillverkande och producerande industri, distributörer, handel, detaljhandel.
 • IFS Application eller Industrial and Financial Systems är ett av de tre stora svenska I företagen när det gäller affärssystem. IFS Application är komponentbaserat och riktas mot medelstora företag eller koncerner. Fokus för IFS Application är företag som arbetar med försörjnigskedjor eller underhåll.
 • IBS eller International Business Systems är det andra stora I-företaget i Sverige gällande affärssystem. IBS affärssystem har fokus på medelstora företag inom handel och varuförsörjning.
 • Movex från Intentia (Inte-en-tia) eller numera Lawson (som är på väg att bli uppköpta av Infor) är det tredje stora Svenska företaget som börjar på bokstaven I och utvecklar affärssystemet Movex.
 • Jeeves är ett affärssystem utvecklat i Sverige med fokus på produktion, serviceområde och tjänstesektorerna.
 • Mapaz Affärssystem är ett affärssystem som är Windows-baserat och består av en client-server lösning.
 • Microsoft Dynamics CRM är ett affärssystem som utvecklats under i Danmark och köptes av Microsoft 2006. Microsoft Dynamics AX affärssystem riktar sig mot småföretag till medelstora företag.
 • Affärssystemet Monitor är ett av alla svenskutvecklade affärssystem och är inriktat mot tillverkande företag.
 • NetSuite är ett platformsoberoende webbaserat affärssystem som riktar sig från små till stora företag och baseras på Oracle.
 • Oracle Fusion Applications är ett heltäckande affärssystem som är inriktat på de större företagen. Oracle har fått utstå kritik för sin höga supportkostnader.
 • Pyramid är ganska lättarbetat affärssystem och ger verksamhetsstöd för små företag
 • SAP är giganterna bland affärssystem som inriktar sig på de riktigt stora företagen. I och med sin storlek har SAP fått ryktet att när företag inför SAP så anpassas inte affärssystemet till företaget utan företaget anpassas till affärssystemet. Som andra stora utvecklare av affärssystem har SAP fått utstå mycket kritik för sin dyra tvingande supportavtal. Inget annat affärssystem på marknaden har fått lika många ansvariga chefer att avgå eller bli uppsagda.
 • Sebs affärssystem är inriktat på små och medelstora producerande företag. System Technologies som tillverkar Sebs var först med att skänka bort affärssystemet till sina kunder och endast ta betalt för det tvingande supportavtal samt för anpassningar. Detta visar hur mycket pengar det finns i supportavtal och den svårighet det är att byta ett installerat affärssystem.
 • SoftOne ett affärssystem inriktat på små samt medelstora. SoftOne har fokus på HR-fuktioner och är inriktad hantverkare, detaljhandel och dagligvaruhandeln samt redovisningsbyråerna.
 • Visma har flera olika moduler i affärssystem. Visma Servera har fokus projekthantering, kundhantering, tidrapportering, resursallokering samt fakturering. Detta affärssystem är inriktade mot främst konsultverksamhet och projektledning. Visma Spcs kommer från tidigare välkända SPCS - Scandinavian PC Systems.
 • Mamut One Enterprise är affärssystem som riktar sig brett mot alla storlekar på företag och alla typer av branscher.