Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem


Forum för Affärssystem

Forum för Affärssystem

Det finns inte så många svenska forum som behandlar affärssystem. Utländska, främst engelska, diskussionsforum för affärssystem finns det gott om men eftersom nästan alla affärssystem utvecklas på eller anpassas för den lokala marknaden är dessa forum oftas mindre intressanta.

De bästa svenska forumen är:

  • Webforum - www.webforum.nu
  • Itproffs - www.itproffs.se/forum
  • Listan är under uppbyggnad