Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem
Affärssystem - Vad är det?

Affärssystem - Definition av affärsystem

I ett affärssystem finns det många funktioner och moduler vilka är integrerade till ett programpaket och har som syfte att uppfylla ett företags samlade behov av administrativa stödverktyg. Affärssystemet som ett företag använder kan vara en delmängd av tillgängliga moduler så som tidredovisning, ekonomisk redovisning, lagerhantering, orderhantering, projekt- och produktionsplanering. Programvarorna i affärssystemets har en gemensam databas gemensamt där all information t.ex. om en medarbetare endast finns på ett ställe så att den är otvetydig.