'
Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem


Affärssystem för företag

Affärssystem för företag

Affärssystemen måste kunna anpassas till företagens storlek och verksamhet men beroende på hur stort företaget är så passar affärssystemen olika bra.

Vilka affärssystem är bäst för små företag

Ifall ert företag inte har några stödsystem så kan det vara värt att köpa ett av de mindre affärssystemen som t.ex. Hoogia eller Pyramid eftersom dessa kan anpassas lättast till era behov. En annan fördel med dessa system är att de inte är så komplexa att hantera.

Bäst affärssystem till medelstort företag

De svenskutvecklade affärssystemen från IBS, IFS, och Intentia (numera Lawson) samt Jeeves har varit framgångsrika då deras system är tillräckligt anpassningsbara. Även Microsoft Dynamics CRM försöker komma in på denna marknad i Sverige.Affärssystem för de största företagen

Affärssystem för små företag

För de riktigt stora företagen finns det många tillverkare av affärssystem eftersom denna sektor spenderar mycket stora belopp årligen i supportkostnader. SAP Affärssystem och NetSuite är två av de stora drakarna men även Microsoft Dynamics CRM AX samt Oracle Fusion Applications är gigantiska.

Vad kostar det att implementera ett nytt affärssystem?

Att ge generella kostnadsuppskattningar för implementation av affärssystem är mycket svårt. För vissa gigantiska SAP-implementationer talas det om totalkostnader på 10 miljarder kr. För små enkla system där man initialt börjar med en eller ett par moduler handlar det om några 10-tals tusenlappar.