Affärssystem - En hel del rörande Affärssystem
Affärssystem - är det bra?

Affärssystem

Affärssystem kan vara den viktigaste och i värsta fall den sista investeringen ett företag gör. Om affärssystemet fungerar bra så kommer allt bli lite bättre och gå lite snabbare. Ett dåligt affärssystem eller om affärssystemet implementeras på ett dåligt sätt kan företaget gå i konkurs enbart beroende på affärssystemet. Därför är det viktigt att förbereda sig noga innan ett beslut om leverantör av affärssystemet tas.

Vad är ett affärssystem?

En fråga som många ställer sig är vad är affärssystem för något? Ett affärssystem består av många program, moduler eller funktioner vilka tillsammans tillgodoser ett företags hela behov rörande administration, kontroll och uppföljning. Dessutom är ett bra afförssyste en ett mycket bra stöd vid deklarationer och ekonomiska redovisningar

I affärssystemet finns moduler för t.ex. redovisning, tidrapportering, orderhantering, lagersaldo, produktionsplanering samt HR-funktionalitet. Affärssystemets moduler har en databas gemensamt där all information om företaget finns samlad. Hur affärssystemet ska fungera för ett företag anpassas vid implementationen hos företaget.Behöver vårt företag ett affärssystem?

Affärssystemet

För större företag är ett affärssystem som kombinerar ekonomiska funktioner som t.ex. fakturering, inköpsorder och kundorder samt bokföring med logistiska moduler så som logistik, projekthantering och resursplanering helt nödvändigt för att verksamheten ska fungera effektivt.

För mellanstora företag är affärssystemet viktigt men inte livsavgörande. Många företag har själv utvecklat både verktyg och processer som motsvarar de större affärssystemen funktionalitet. Fördelen att utveckla själv är att kontrollen av affärssystemet bibehålls så att det kan anpassas till den egna verksamheten och inte att verksamheten anpassas till affärssystemet.

För mindre företag är det knappast lönsamt att kombinera alla funktionerna i företaget till ett affärssystem. Anledningen är att det inte tar så lång tid administrera ett separat tidrapporteringssystem och löneutbetalningssystem i jämfört mot vad det tar att implementera ett nytt affärssystem.